Lees verder
Gasunie en Perpetual Next gaan samenwerken aan de productie en distributie van groen gas uit syngas. Zij willen daarvoor een nieuwe fabriek bouwen in Chemiecluster Delfzijl, onderdeel van Chemport Europe.
Redactie / Delfzijl

Beide bedrijven sloten deze week een 50/50 joint venture om hun project, Torrgas Delfzijl, verder te ontwikkelen en te realiseren. Perpetual Next bezit de technologie om biomassa bestaande uit organische reststromen, groenafval en sloophout via torrefactie om te zetten in hoogwaardig hernieuwbare grondstof, die in twee verhittingsstappen wordt vergast tot syngas. Uit dit syngas kan onder meer groengas, methanol en waterstof worden gemaakt. De productie van syngas is mede kosteneffectief door het bijproduct bio-char; een zuivere vorm van koolstof met toepassingen als grondverbeteraar, in waterzuivering en voor de reiniging van schoorsteengassen van fabrieken.

De verwachting is dat de bouw van de fabriek in het najaar van 2022 van start gaat. Naar verwachting kan de fabriek in 2024 in gebruik worden genomen met een groen gas productie van 12 miljoen m3 per jaar. Mogelijk wordt dit snel opgeschaald naar 40 of 120 miljoen m3 groen gas per jaar. Perpetual Next neemt de verantwoordelijkheid voor het beheren en bedrijven van de installatie op zich. Gasunie, beheerder van het Nederlandse gasleidingnetwerk, neemt de distributie voor zijn rekening.

Met de eerste fase van dit project is een investering gemoeid van circa € 60 miljoen. De finale investeringsbeslissing volgt later dit jaar. De fabriek zorgt in eerste instantie voor een directe werkgelegenheid van vijftien banen.

Toekomstbestendig

“De samenwerking met Gasunie en de locatie van Chemport Europe is voor ons van strategisch belang”, zegt Martijn van Rheenen, medeoprichter van Perpetual Next. “Het is mooi om te zien dat deze regio op deze manier opnieuw gas gaat leveren, maar dan wel een toekomstbestendige variant. De beschikbaarheid van grondstoffen, de ruimte om productiefaciliteiten te realiseren met nieuwe schone technologieën en de aanwezige kennis en expertise maken dit de perfecte omgeving.”

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie: “De ambitie van het Klimaatakkoord is om 2 miljard m3 groen gas te produceren in 2030. Samen met andere partijen zetten we ons in groen gas betaalbaar en op grote schaal op de markt te krijgen. Dit project past in deze ambitie, we hebben veel vertrouwen om gezamenlijk een duurzaam, succesvol, technologisch vooruitstrevend project te realiseren.”

Beeld: Gasunie/Perpetual Next