Lees verder
Met de parlementsverkiezingen op komst in Nederland (17 maart) laait opnieuw de discussie op over de inzet van biomassa voor energie-opwekking.
Redactie / Den Haag

Wie met de blik van een boekhouder naar de feiten kijkt, moet wel concluderen dat de ambitieuze Nederlandse duurzame energie-doelstellingen voor 2030 onhaalbaar zijn zonder biomassa. Maar emoties en schrikbeelden over bomen en zelfs hele oerbossen die in de verbrandingsoven verwijnen, laten zich niet dwingen door cijfers en feiten. Niet voor niets maakte Marinus Tabak (directeur van de RWE Eemshavencentrale) onlangs bekend zich kandidaat te stellen als Kamerlid voor de VVD, met de bedoeling om de nuance terug te brengen in het energiedebat.

Energie Nederland (branchevereniging van de Nederlandse energiebedrijven) zette de standpunten van de politieke partijen op een rij. Daarnaar kijkend blijkt dat alle politieke partijen wel een mening formuleren over de energietransitie, maar dat in de standpunten op het gebied van bioenergie uiteenlopende aspecten worden benadrukt.

Geen enkele partij is echt tegen verduurzaming van de energievoorziening. Of daarin ook een rol wordt gezien voor biomassa, is echter niet duidelijk bij het CDA, 50 Plus en Denk. De VVD zegt geen energiebronnen uitsluiten. D66 en de ChristenUnie zien een beperkte rol voor biomassa. Dan is er nog een groep partijen met mitsen en maren. Zo is de SP niet per se tegen biomassa, maar wel tegen houtkap voor energietoepassingen. De PvDA en Forum voor Democtatie willen stoppen met subsidies voor de bijstook van biomassa in kolencentrales. GroenLinks wil bestaande biomassacentrales uitfaseren (en geen nieuwe bouwen). Helemaal stoppen met biomassa zeggen de SGP, de PVV, Partij voor de Dieren en JA21.

En de praktijk? Op korte termijn zal Nederland biomassa hard nodig hebben om haar CO2-reductiedoelstellingen te halen. Lees hierover het artikel ‘Zonder biomassa is energieakkoord onhaalbaar.’

Beeld: tchara/Shutterstock