Lees verder
Het Europese verbod op het octrooieren van planten is op 5 december ongeldig verklaard door de beroepskamer van het Europees Octrooibureau. Dit betekent dat bedrijven alsnog patent mogen aanvragen op levende organismen.
Redactie / Brussel

Het verbod werd in 2017 ingesteld na breed maatschappelijk verzet. Toen waren al enkele honderden patenten op producten van klassieke veredeling verleend. Ook lagen er zo’n duizend omstreden patentaanvragen op planten, dieren en biologische processen te wachten op beoordeling.

Patent op leven

Burgerorganisaties kwamen hiertegen in opstand, omdat het werd gezien als een poging van het bedrijfsleven om patent aan te vragen op het leven. Het zou onder meer leiden tot monopolisering van landbouw en voedselproductie. De Europese Commissie gaf daarop aan dat het nooit de bedoeling was dat octrooien op natuurlijk verkregen planten mogelijk zouden zijn. Daarop paste de bestuursraad van het Europees Octrooibureau de regels omtrent octrooieerbaarheid van planten aan.

De beroepskamer oordeelt nu dat deze aanpassing in strijd is met een bestaand artikel in het Europees Octrooiverdrag en dus ongeldig. Een overweging is ook dat het tegenwoordig vaak onmogelijk is om ‘planten verkregen met een wezenlijk biologische werkwijze’ te onderscheiden van planten die met moderne technieken zijn verkregen, zoals CRISPR-Cas. Het schept rechtsonzekerheid als één van die twee groepen niet octrooieerbaar zou zijn.

Peperplant

De zaak was aanhangig gemaakt door een veredelaar die een peperplant had ontwikkeld met genetische markers die met een uitzonderlijk donkergroene kleur in verband kunnen worden gebracht. Meer informatie over deze uitspraak en de implicaties ervan is te vinden op de website van NLO, patent en merkenadvocaten.