Lees verder
Het Nederlands Normalisatie-instituut NEN richt een nieuwe nationale normcommissie ‘Plastics in het milieu’ op. Die moet bijdragen aan het inzichtelijk maken van het probleem van plastics in het milieu, door eenduidige definities, eenheden en methoden vast stellen. Ook gaat de commissie de Nederlandse inbreng in het onderwerp op internationaal niveau coördineren.
Redactie / Delft

Plastics in het milieu staan volop in de belangstelling en worden wereldwijd beschouwd als een groot probleem. Tot nu toe was het onderwerp altijd onderdeel van andere thema’s: verpakkingsmaterialen, vervuiling, anorganische parameters, bouwmaterialen, algemeen water- of bodemonderzoek. Daarom zijn er weinig specifieke standaarden op dit gebied. Inmiddels wordt hier wel op alle niveaus aan gewerkt, zowel nationaal (NEN), Europees (EN) als internationaal (ISO).

Door een nationale commissie op te richten, vallend onder de normcommissie Milieukwaliteit, wil NEN de ontwikkelingen op dit gebied beter volgen en de behoeften van de Nederlandse stakeholders identificeren. In 2020 is een whitepaper opgesteld om kennis en behoeften over het onderwerp in lijn te brengen. De vervolgstap is om in 2021 normcommissie ‘Plastics in het milieu’ op te richten.

Informatiebijeenkomst

Op 29 april vanaf 13:00 uur organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de oprichting van de normcommissie. Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Wat kan NEN betekenen voor het probleem van plastics in het milieu?
  • Wat zijn in Nederland de relevante initiatieven?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen binnen CEN en ISO?
  • Wat houdt lidmaatschap van deze normcommissie precies in?

Een belangrijk aspect van deze bijeenkomst is dat de aanwezigen worden gevraagd wat hun wensen en prioriteiten zijn. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is mogelijk via NEN Evenementen.

Kijk voor meer infomatie op de website van NEN.

Beeld: chaiyapruek youprasert/Shutterstock