Lees verder
Nederland was in 2021 EU’s grootste exporteur van plasticafval naar voornamelijk landen in Zuidoost-Azië. Dat blijkt uit onderzoek van de Plastic Soup Foundation. Alleen Japan en de VS exporteerden in 2021 nóg meer plasticafval naar deze landen. Per hoofd van de bevolking is Nederland zelfs wereldleider.
Redactie / Amsterdam

Sinds het Chinese importverbod van plastic afval in 2018 is deze handel verschoven naar kwetsbare landen, die niet over de juiste infrastructuur beschikken om dat afval goed te verwerken. Van de totale export van Nederlands plasticafval van ruim 200 miljoen kilo ging er bijna 70 miljoen kilo naar Indonesië en bijna 64 miljoen kilo naar Vietnam. Er is zelfs sprake van een verdubbeling sinds 2020.

In Zuidoost-Azië wordt het merendeel van het plastic afval in de open lucht gestort en ongecontroleerd verbrand. Daarbij komen schadelijke stoffen, restanten plastic en microplastics vrij die de akkers en oppervlaktewateren vervuilen en het milieu en de gezondheid van de lokale bevolking aantasten.

Plastic Soup Foundation vindt dat de export van plasticafval naar landen buiten de EU helemaal aan banden moet worden gelegd. Met name Nederland zou als grootste doorvoerhaven van plasticafval zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Chemisch recyclen

De stichting geeft op zijn website aan dat het verwerken van plastic afval een oplossing kan zijn voor dit probleem. Via chemisch recyclen kan plastic afval zelfs een waardevolle circulaire grondstof zijn voor de chemische industrie.

Op 15 september organiseert Circular Biobased Delta over dit onderwerp een internationaal evenement over dit onderwerp: NRW-Dutch cross-border opportunities in Chemical Recycling (Grensoverschijdende kansen in Chemische Recycling voor Noordrijn Westfalen en Nederland). Zie de agenda voor meer informatie over dit evenement.

Beeld: Tinnakorn jorruang/Shutterstock