Lees verder
Nederland veroorzaakt jaarlijks voor € 55 miljard aan maatschappelijke schade, zoals droogte door klimaatverandering en vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling. Hiervan wordt 43 procent veroorzaakt door het importeren van niet-duurzame goederen en diensten uit het buitenland.
Redactie / Amsterdam

Ondanks alle inspanningen om te verduurzamen gaat de schade de komende jaren toenemen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de consumptie naar verwachting zal blijven groeien. Dat zegt ABN Amro in het vorige week gepubliceerde onderzoek ‘De milieuschade van Nederland in cijfers’.

Systeemverandering

ABN Amro stelt dat een systeemverandering nodig is, waarbij de consument actief wordt aangesproken op zijn consumptiegedrag en de consumptiegroei wordt ontmoedigd. Daarbij moeten de gevolgen voor de persoonlijke leefomgeving structureel inzichtelijk worden gemaakt om het in de klimaatdiscussie almaar dreigende ‘freerider’-gedrag te voorkomen. Ook moet milieuschade beter inzichtelijk worden gemaakt in economische groeiplaatjes. De gevolgen van de consumptie voor het klimaat en de leefomgeving komen in de huidige weergave van de omvang van de economie niet terug. Wanneer wordt gecorrigeerd voor milieuschade zou de Nederlandse economie 7,6 procent kleiner zijn. Tot slot is het voor bedrijven van belang om zowel hun eigen uitstoot als die in de keten inzichtelijk te maken, stelt ABN Amro. Dat zou meer impact maken.

Beeld: R_Tee/Shutterstock