Lees verder
De Nederlandse overheid sponsort grote fossiele bedrijven met € 8,3 miljard per jaar. Dat blijkt uit vandaag (14 juli) gepubliceerd onderzoek van Milieudefensie en Oil Change International.
Redactie / Amsterdam

Al in 2013 sprak Nederland met Europa af om uiterlijk in 2020 alle overheidssteun voor olie, kolen en gas af te schaffen. Dat werd in 2015 bekrachtigd in het Klimaatakkoord van Parijs. Sinds 2016 sponsort Nederland echter de klimaatcrisis nog steeds met gemiddeld tenminste € 8,3 miljard per jaar. Het is een conservatieve schatting, want niet alle gegevens zijn openbaar.

Van het totaalbedrag bestaat gemiddeld € 4,9 miljard per jaar uit subsidies aan de lucht- en scheepvaart, de zware industrie, energiecentrales en de landbouwsector. Internationaal opererende bedrijven genieten exportkredieten en garanties van Atradius DSB, leningen van ontwikkelingsbank FMO en investeringen van staatsbank ABN AMRO. Het gaat in totaal om voordelen ter waarde van gemiddeld € 2,9 miljard per jaar. Ruim een half miljard per jaar wordt uitgegeven aan investeringen in fossiele brandstoffen door staatsbedrijven als Energiebeheer Nederland en GasTerra.

Structurele investeringen

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van overheden en grote bedrijven over structurele investeringen. Daarbij is de definitie van de Wereldhandelsorganisatie WTO gehanteerd om de subsidies voor fossiele brandstoffen in kaart te brengen. Ook brengt het rapport financiering door publieke financiële instellingen en investeringen door Nederlandse staatsbedrijven in fossiel in kaart. De eenmalige coronamiljarden voor het ondersteunen van niet-duurzame bedrijven in 2020 zijn niet meegeteld.

Hernieuwbare energie wordt in Nederland overigens ook fors gesubsidieerd via divere regelingen voor het bedrijfsleven. Toch is Nederland in vergelijking met alle andere EU-landen nog steeds hekkensluiter als het gaat om duurzaamheid; zo’n 90% van alle energie wordt met fossiele brandstoffen opgewekt.

Beeld: Lisa-S/Shutterstock