Lees verder
Gasunie en Enexis zijn in de gemeente Midden-Drenthe gestart met de aanleg van de Groen Gas Booster. Dat is een compressor die ervoor zorgt dat regionaal geproduceerd groen gas in het landelijke aardgasnetwerk kan worden gepompt. Het is een primeur in Nederland.
Redactie / Wijster

Groen gas wordt nu voornamelijk via lokale gasnetwerken aangeboden voor de duurzame verwarming van woningen en bedrijfsgebouwen. Het wordt onder lagere druk getransporteerd dan in het landelijke gasnet gebruikelijk is. In de zomermaanden is de lokale vraag naar groen gas echter gering, waardoor er een overschot ontstaat, omdat de productie wel constant blijft.

Door dit overschot aan gas te comprimeren, maakt de Groen Gas Booster het mogelijk om het aan het landelijk gasnet te leveren. Hierdoor kunnen jaarlijks 17.000 huishoudens extra worden voorzien van groen gas. Dat is een gebied ter grootte van bijvoorbeeld Hoogeveen of Landgraaf.

Biogas

Groen gas wordt gemaakt door biogas geschikt te maken voor huishoudelijk gebruik. Het wordt schoon geproduceerd, is hernieuwbaar en is daarmee de duurzame variant van aardgas. Het grootschalig kunnen produceren van groen gas is essentieel om de energietransitie een stap verder te brengen. Het potentieel van groengasproductie is aanzienlijk. Alleen al in het Enexis-verzorgingsgebied werd in 2017 50,3 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd.

De Groen Gas Booster wordt gebouwd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Midden-Drenthe). Dat is op de grens van het regionale netwerk van Enexis Netbeheer en het landelijke netwerk van Gasunie. De drie partijen zijn samen initiatiefnemer van dit project. Naar verwachting kan de compressor medio 2019 in gebruik worden genomen.