Lees verder
Met bermmaaisel, rioolslib en koeienvlaaien is voldoende biomethaan te maken om in 8,75% van de totale jaarlijkse gasbehoefte in Vlaanderen te voorzien. Dat heeft het kennisplatform van vergisters, Biogas-E, berekend.
Redactie / Antwerpen

Volgens Biogas-E is het haalbaar om jaarlijks voor ruim 1 miljard m3 aan biomethaan (groen gas) te produceren en dat te injecteren in het aardgasnet, zodat het kan worden gebruikt voor verwarming, koken of industriële toepassingen. Eerst wordt het biogas, dat ontstaat uit de vergisting van organische afvalstromen, gezuiverd. Het resultaat, biomethaan, heeft dezelfde kwaliteit als aardgas.

Er is dus sprake van een win-win situatie: aardgastoepassingen kunnen overschakelen op een duurzaam en CO2-arm alternatief, zonder dat de bestaande infrastructuur hoeft te worden aangepast. De switch van aardgas naar biomethaan is eenvoudig en efficiënt, zeker voor toepassingen die moeilijk te elektrificeren zijn.

Vaart zetten

Toch is er op dit moment nog maar één biomethaaninstallatie in Vlaanderen in aanbouw. Biogas-E conludeert dat de overheid meer vaart achter deze ontwikkeling moet zetten, net als in de buurlanden. In Vlaanderen zou de focus te eenzijdig liggen op de productie van hernieuwbare elektriciteit, terwijl er twee maal zo veel gas als elektriciteit wordt verbruikt. Door het sluiten van de kerncentrales en het afstappen van aardolie, zal het gasverbruik blijven stijgen en in 2030 naar schatting met 23% zijn toegenomen tot 146,4 TWh.

In Nederland bouwen Gasunie en Enexis in de gemeente Midden-Drenthe inmiddels de eerste Groen Gas Booster, die biomethaan op druk brengt en vanaf medio 2019 in het landelijke aardgasnet gaat pompen. Daarmee kunnen zo’n 17.000 huishoudens van hernieuwbaar gas worden voorzien.

Kanttekeningen

De Vlaamse Bond Beter Leefmilieu (BBL) plaatst kanttekeningen bij de productie van groen gas voor energie. In het dagblad De Standaard zegt Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker Energie: ‘Biomassa is schaars dus we moeten bepalen waar we het voor kunnen gebruiken. We kunnen dezelfde biomassa niet voor én energie én als grondstof inzetten.’