Lees verder
Een oplossing van het klimaatprobleem moet samengaan met een integrale aanpak die alle grondstoffen en biodiversiteit omvat. Zo niet, dan dreigt de oplossing van het ene deelprobleem het andere te verergeren.
Den Haag

Dat stelt Stefan Lechtenböhmer, professor van het gezaghebbende Wuppertalinstituut in Duitsland. Hij is één van de sprekers tijdens de Nationale Milieudag op 14 mei. De dag is gewijd aan transities, een onderwerp waarover tegenwoordig veel wordt gepraat, maar niet iedereen hetzelfde verstaat. De Vereniging van Milieuprofessionals VVM wil daarom ‘de klokken gelijk zetten’ en organiseert de Milieudag rond dit thema.

Presentaties

Naast professor Lechtenböhmer geeft ook Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een presentatie. Daarin geeft zij haar visie op de transitie-aanpak en wie waarvoor aan zet is. Flor Avelino van het aan de Erasmus Universiteit verbonden instituut DRIFT gaat in op de stand van het denken in de Nederlandse transitiewetenschap en Marjolein Brasz van het Amsterdam Economic Board schetst hoe de Metropoolregio Amsterdam met de verschillende transities omgaat. Ook zijn er diverse deelsessies. Kijk voor meer informatie in de agenda.