Lees verder
Het netwerk van milieuprofessionals VVM organiseert op 14 mei de Nationale Milieudag in het Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag rondom het thema Transities: effectieve aanpak of modieuze illusie?

De term transitie is inmiddels gemeengoed in milieuland, maar ontwikkelingen op dit gebied kunnen gemakkelijk ontsporen. Bovendien dreigen sommige kansrijke opties de boot juist te missen. De Nationale Milieudag is dan ook een ideale gelegenheid om de klokken gelijk te zetten.

De keynote speech is van Stefan Lechtenböhmer, professor van het Wuppertalinstituut en co-auteur van ‘Die Grosse Transformation’, over de noodzaak van een integrale aanpak van het klimaatprobleem. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft vervolgens haar visie op de transitie-aanpak en wie waarvoor aan zet is. De stand van het denken in de Nederlandse transitiewetenschap wordt geleverd door Flor Avelino (DRIFT). Marjolein Brasz, Amsterdam Economic Board, schetst hoe de Metropoolregio Amsterdam met de verschillende transities omgaat en welke toekomstperspectieven zij daarin ziet.

Het plenaire programma wordt vervolgd met deelsessies over de verschillende transities:

  • Seagriculture – voedselproductie op zee;
  • De noodzaak van meervoudig ruimtegebruik;
  • Zoektocht naar concrete oplossingen voor de energietransitie;
  • Praktische handvaten voor transitiemanagement;
  • Maak kennis met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving van Provincie Zuid-Holland;
  • Welk effect heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)? Plan MER – Rad Leefomgeving;
  • Transitie in het voedselsysteem, wat is er voor nodig?;
  • Waardentransities en gedrag: op zoek naar een reëel handelingsperspectief.

Tijdens een plenaire afsluiting met Pepik Henneman, oprichter Meneer de Leeuw, wordt de balans opgemaakt.