Lees verder
Het zijn lang niet altijd jonge ondernemers of start-ups die zich bezig houden met innovatie. Bijna de helft van de innovatieve MKB-ondernemingen in de topsectoren energie, chemie en biobased is ouder dan tien jaar.
Utrecht

Dat komt naar voren uit een enquête die InnovatieLink heeft uitgevoerd onder haar klanten. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het vooral kleine bedrijven zijn, die investeren in innovatie; 45% heeft minder dan vijf medewerkers. Kleine bedrijven geven naar verhouding ook meer uit aan R&D dan grote bedrijven. Sommige besteden zelfs meer dan 75% van de omzet daaraan.

Opmerkelijk is dat het merendeel van het geld in de ontwikkeling van nieuwe producten diensten gaat zitten, niet in opschaling.

Uitdagingen

Als uitdaging zien de bedrijven het vinden van financiering, samenwerkingspartners en de eerste klant. Ze waarderen dan ook de rol die Innovatielink kan spelen als verbindende partij.

Verder krijgen ze bij hun innovatieproject vooral steun van directe ketenpartners, zoals toeleveranciers, afnemers en collega MKB-bedrijven. Ze geven aan weinig tot geen ondersteuning te krijgen van grote bedrijven, belangenbehartigers, regionale initiatieven of financiële instellingen.

Behoefte aan ondersteuning


MKB-ondernemers zeggen zelf vooral behoefte te hebben aan ondersteuning bij ondernemersvraagstukken, waarbij de introductie in nieuwe markten met stip op 1 staat, gevolgd door het vinden van financiering en complexe subsidieaanvragen.

Daarbij valt op dat de financiële regelingen van de overheid om innovaties bij het MKB te stimuleren, grotendeels onbekend zijn. Voor zover ze de regelingen wel kennen, zien ondernemers er toch vaak vanaf om een aanvraag in te dienen. De WBSO vormt hierop een uitzondering. Deze regeling biedt belastingvoordelen bij investeringen in R&D.