Lees verder
Dinsdag 7 januari vond de ondertekening plaats van de Green Deal voor plastics recycling: ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’.
Redactie / Den Haag

Een toename van het gebruik van recyclaat, zowel afkomstig van mechanische als van chemische recycling, levert een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse klimaatbeleid en de transitie naar een circulaire economie. Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk verdere stappen te zetten door met pragmatische en breed gedragen afspraken de transitie te versnellen. De ambitie is breed internationaal draagvlak te genereren door de methodiek in te brengen in vergelijkbare Europese normalisatie.

Ondertekenaars van de Green Deal zijn de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat, de branche verenigingen van de kunststoffen industrie (NRK en NRK-Recycling, PlasticsEurope Nederland), BASF, Morssinkhof Rhymoplast, SABIC, Philips, Unilever en NEN. Zij gaan een aanpak ontwikkelen om het aandeel recyclaat in een tussen- of eindproduct op transparante en verifieerbare wijze vast te stellen. In de transitiefase, waarin de hoeveelheden recyclaat nog niet toereikend zijn, zal de industrie het aandeel recyclaat laten toenemen. Dit wordt gedaan door het te mengen met de fossiele grondstoffen.