Lees verder
De Nederlandse normcommissie ‘Verpakkingen’ van NEN heeft een ontwerpnorm opgesteld die de minimumeisen aan kunststof verpakkingsafval eenduidig beschrijft. Het doel hiervan is dat in alle Europese landen aan de minimumeisen wordt voldaan en daarmee de recycling naar een hoger plan te tillen.
Redactie

Er zijn verschillende inzamelsystemen en de beschikbare stromen verschillen sterk in eigenschappen en kwaliteit. Onduidelijkheid over de eigenschappen van stromen verpakkingsafval die aangeboden worden, staat een hoogwaardige verwerking in sommige gevallen in de weg. Een norm geeft zowel toeleveranciers als verwerkers de mogelijkheid hun processen beter in te richten op de diverse stromen.

“Een algemene standaard waarin diverse kwaliteitsklassen zijn opgenomen schept duidelijkheid in de markt en vergroot daarmee de kans op een goede match van vraag en aanbod”, zegt Paul Christiaens, voorzitter van de normcommissie. “Tegelijkertijd kunnen producentenorganisaties op transparante wijze aantonen dat hun kunststof verpakkingsafval op hoogwaardige manier wordt gerecycled.”

Het ontwerp is ingebracht bij de Europese Technische Commissie ‘Verpakkingen’, met als doel dat deze bij de komende vergadering in januari in Parijs wordt besproken.