Lees verder
Ondernemers met een goed idee om de toepassing van gerecycled kunststof in producten te vergroten, maken kans op een financiële bijdrage tot 75 duizend euro om hun idee uit te voeren en waar mogelijk op te schalen. Ook kunnen zij rekenen op deskundige inhoudelijke begeleiding.
Redactie / Den Haag

Deze uitdaging is onderdeel van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof, opgezet door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Het programma stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Dat is essentieel voor de circulaire economie.

Behalve naar toepassingen, zoekt het programma ook naar ondernemers en organisaties die willen deelnemen aan inkoop-pilots om huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in te zetten als secundaire grondstof. Ook deze partijen maken kans op ondersteuning of een aanjaagbudget.

Bedrijven kunnen tot 10 oktober 2018 hun voorstel voor een inkoop- of innovatiepilot indienen via de website van het programma. Daar is ook meer informatie te vinden.