Lees verder
De Eemsdelta is met zijn bescheiden omvang het vijfde chemiecluster van Nederland, maar is wel degelijk in staat een voortrekkersrol te vervullen in de vergroening van de Nederlandse chemische industrie.
Redactie / Delfzijl

Dat zegt Johan Visser (Nouryon), de site director van Chemie Park Delfzijl, in het blad Petrochem. Hij ziet veel mogelijkheden voor de Eemsdelta als proeftuin voor de nieuwe chemie. Daarvoor zijn alle belangrijke voorwaarden ter plaatse aanwezig: een sterke landbouw die biomassa levert, de nabijheid van energieproducenten, een bedrijfsleven dat samenwerken in het bloed heeft en de aanlanding van steeds meer groene elektriciteit.

Visser voorziet dat de chemie en energie steeds verder integreren, te beginnen in de Eemsdelta. Bedrijven daar hebben ruime ervaring met elektrochemische processen, waaronder de productie van chloor uit zout met elektrolyzers. “In de toekomst zullen elektronen steeds meer worden ingezet als grondstof voor de chemie.” Dat gaat volgens Visser verder dan de elektrolytische productie van groene waterstof. Elektrochemische processen zouden op termijn ook kunnen bijdragen aan de productie van hoogwaardige en specifieke chemische bouwstenen.

Johan Visser is een van de keynote sprekers tijdens Behind the scenes @Eemsdeltavisie op 16 oktober in Delfzijl. Initiatiefnemers van deze dag zijn de VNCI, Chemport Europe, Chemie Park Delfzijl, Groningen Seaports, SBE, Eemsdelta EZ, EemsdeltaGreen, NPAL en een groot aantal bedrijven.