Lees verder
Binnenkort opent een extra ronde van de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Hierbij gaat het specifiek om systeemoplossingen om het grootschalig opwekken van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit goed in te passen.
Redactie / Den Haag

Oftewel: hoe zorgen we ervoor dat een energiesysteem flexibeler is en grotere hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit aan kan?

Sectoroverschrijdende samenwerking is hiervoor noodzakelijk, waarbij liefst ook de eindgebruiker wordt betrokken. De partijen moeten innovaties ontwikkelen voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit, plus op zijn minst een van de andere schakels: transport en distributie, opslag en conversie en verbruik.

De ingediende projecten hebben een maximale looptijd van 4 jaar en de innovaties moeten uiterlijk in 2030 worden toegepast. Maatschappelijk draagvlak is daarbij een vereiste.

Vooraanmelden verplicht

Partijen kunnen tot uiterlijk 4 mei een (verplichte) vooraanmelding indienen. Daarna hebben ze tot 7 september de tijd om hun definitieve aanvraag in te dienen. Een beoordelingscommissie beoordeelt alle complete aanvragen. Ondernemers die op zoek zijn naar een mogelijk samenwerkingsverband, kunnen advies inwinnnen bij de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s).

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Beeld: urbans/Shutterstock