Lees verder
Royal DSM heeft aangekondigd dat het zijn CO2-uitstoot met ongeveer 85.000 ton per jaar zal verminderen, door de ondertekening van zijn grootste energie-inkoopovereenkomsten tot nu toe.
Redactie / Heerlen

Deze overeenkomsten, één in Europa en één in de Verenigde Staten, dekken ongeveer een kwart van het huidige totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van DSM. Hiermee ligt DSM goed op koers om de doelstelling, om tegen 2030 75% van de ingekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen, te overtreffen. In 2019 kocht DSM 50% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

De overeenkomst in Europa is ondertekend met EDPR, een wereldleider in de sector van de hernieuwbare energie en een van ‘s werelds grootste producenten van windenergie. DSM haalt hernieuwbare elektriciteit uit één windpark en twee zonne-energiecentrales in Spanje met een totaal vermogen van 76 MW. De andere grote overeenkomst is ondertekend met Origis Energy in de VS, een wereldwijd zonne-energiebedrijf, voor een zonnecentrale met een totaal vermogen van 78 MW.

Met deze langetermijnovereenkomsten stelt DSM de eigenaren in staat de bouw van nieuwe parken voor hernieuwbare energie te financieren en zorgt het voor extra capaciteit voor hernieuwbare elektriciteit voor de planeet.

RE100

DSM streeft ernaar om tegen 2030 75% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te halen en zo snel mogelijk 100% te bereiken. DSM is lid van het RE100-initiatief onder leiding van The Climate Group in samenwerking met CDP. RE100 brengt ‘s werelds meest invloedrijke bedrijven samen die zich inzetten voor 100% hernieuwbare energie.

Dimitri de Vreeze, co-CEO van Royal DSM: “Duurzaamheid is niet alleen de kernwaarde van DSM, het is ook een belangrijke business driver die volledig is verankerd in ons doel, onze strategie, ons bedrijf en onze activiteiten. Ik ben er trots op dat we proactief onze bijdrage leveren aan de Overeenkomst van Parijs en dat we in onze sector voorop blijven lopen in de richting van een koolstofarme toekomst. ”

SDG’s

Naast het bereiken van deze belangrijke mijlpaal, zijn andere hoogtepunten van DSM’s toewijding aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties:

  • 100% van haar Nederlandse activiteiten voorzien van hernieuwbare elektriciteit via overeenkomsten met windpark Krammer, Bouwdokken en energieleverancier Eneco sinds 2018.
  • Het realiseren van 69% hernieuwbare ingekochte elektriciteit in de VS in 2019. Het windenergie-akkoord met NextEra Energy Resources in Minco, Oklahoma droeg in 2019 39% bij.
  • Opening van zonneparken in Belvidere (VS) in 2019, Pune (India) in 2014 en een van de grootste en meest efficiënte biomassacentrales van Zwitserland in Sisseln in 2019.
  • Het eerste Europese bedrijf in zijn sector zijn met reductiedoelstellingen voor broeikasgassen (GHG), gevalideerd door het Science Based Targets-initiatief in 2019.
  • Een van de eerste bedrijven zijn die zich inzetten voor een langetermijntraject in de richting van een uitstoot van broeikasgassen met een nettovermogen in haar activiteiten en waardeketen in 2050 in 2019.
  • Toepassing van een interne koolstofprijs van € 50 per ton CO2-equivalenten sinds 2015 – inclusief de kosten van alle op broeikasgasemissies gebaseerde beslissingen die aanzienlijke kapitaaluitgaven vereisen.
  • Samenwerken met meerdere belangrijke leveranciers om de uitstoot van broeikasgasemissies proactief te verminderen en te rapporteren met betrekking tot de producten die sinds 2018 aan DSM worden geleverd in het kader van het CO2REDUCE-programma.
  • Aansluiting bij de Europese alliantie voor groen herstel, een pan-Europese oproep tot mobilisatie van pakketten voor groene investeringspakketten na COVID-19 in 2020.

Beeld: Joop Hoek/Shutterstock