Lees verder
De Nederlandse waterschappen zijn goed op weg naar 100% energieneutraliteit in 2025. Ze leveren een zichtbare bijdrage aan de nationale doelstelling om de C02-uitstoot terug te brengen en daarbij zoveel mogelijk duurzame energie te produceren.
Redactie / Den Haag

Dat staat in de 12 december gepresenteerde Klimaatmonitor Waterschappen over 2017. Die is opgesteld door Arcadis in opdracht van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Uit het onderzoek blijkt dat de waterschappen zich niet alleen aanpassen aan de effecten van het toekomstig klimaat, maar ook actief bezig zijn met het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Hoge ambities

De waterschappen hebben zichzelf hoge ambities opgelegd als het gaat om duurzaamheid. Zo willen ze in 2020 voor 40% in de eigen energiebehoefte voorzien en in 2025 100% energieneutraal zijn. In 2020 moet de energieneutraliteit op 40% liggen. Vorig jaar was al 33,9% bereikt. Door de inkoop van groene stroom en de productie van biogas hebben de waterschappen bovendien hun CO2-footprint in de periode 2005 – 2017 al verminderd met 52%.

De waterschappen kopen grotendeels duurzaam in. Zo bestaat 99,6% van de door de waterschappen ingekochte elektriciteit in 2017 uit groene stroom. Naast inkoop van energie gaat het ook om de inkoop bij de aanleg van en het onderhoud aan infrastructurele werken, het gebruik van duurzame materialen en de inkoop van facilitaire goederen.

De waterschappen doen bovendien al enige tijd onderzoek naar de mogelijkheden om bioplastic (PHA) te produceren uit rioolslib.