Lees verder
ABN Amro heeft de emissies van broeikasgassen in kaart gebracht van 30 Nederlandse sectoren. Per sector wordt het pad voor verdere reductie beschreven en komen strategieën voor reducties aan bod. Vooral de industrie staat voor een flinke uitdaging.
Redactie / Amsterdam

De emissies van broeikasgassen in de Nederlandse economie zijn in de periode 1990-2020 met 16% afgenomen, ofwel slechts 0,5% per jaar, becijferde ABN Amro. Het Nederlandse bedrijfsleven moet dus vaart maken met de transitie naar een koolstofarme of -vrije manier van werken om het 2030-doel te bereiken.

Grootste vervuiler

Dat geldt zeker voor de industrie. Met een aandeel van 23% in de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland is deze sector de grootste vervuiler van het land. Dat geldt met name voor de basismetaalindustrie, de chemische industrie, de aardolie-industrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Samen zijn deze vier subsectoren verantwoordelijk voor bijna 90% van de totale industriële uitstoot.

Volgens ABN-Amro moeten deze subsectoren de huidige (demonstratie-)projecten van technologieën met bekende werkingsprincipes in praktijk brengen om de reductiedoelen voor 2030 te halen. Denk aan Carbon Capture & Storage (CCS), recycling, groene brandstoffen en geothermieprojecten.

Voor het pad naar 2030 en 2050 zijn volgens de bank vernieuwende doorbraaktechnieken nodig of versnelling van procesinnovaties en de inzet van (groene) waterstof. Een aantal emissiereductietechnieken vergt wel grote investeringen, zowel in de techniek zelf als in bijvoorbeeld de infrastructuur. Zo is voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet een must. De overheid zou de regie daarop moeten nemen.

Het volledige rapport is hieronder te downloaden.

Beeld: Mr.Cheangchai Noojuntuk/Shutterstock