Lees verder
De verduurzaming van de industrie wordt maatwerk. Voor het eind van 2023 wil het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat principeafspraken over emissiereducties hebben gemaakt met de 20 grootste industriële uitstoters van Nederland.
Redactie / Amersfoort

EZK start met een inventarisatie op basis van het Carbon Transition Model van het Instituut voor Procestechnologie (ISPT). “Het bedrijfsleven kan nu vanuit zijn expertise aangeven welke interventies wel en niet mogelijk zijn. De overheid kan op een goede waardevrije manier doorrekenen welke interventies leiden tot CO2-vermindering in de keten”, zegt ISPT-directeur Tjeerd Jongsma: “Deze aanpak leidt tot een betere balans tussen verantwoordelijkheid bij de overheid en bij de industrie. Wij kunnen met het Carbon Transition Model – voor de berekening van CO2-output – bijdragen aan een goede, inhoudelijke dialoog.”

ISPT heeft het Carbon Transition Model met industrie en ngo’s ontwikkeld. Dit model brengt de grondstof-, energie- en emissiestromen voor koolstofintensieve bedrijven in kaart en voorspelt hoe deze stromen veranderen bij verschillende opties om duurzaamheid te bereiken. Zo wordt duidelijk wat de CO2-output in de keten is en of interventie over de hele keten bijdraagt aan CO2-vermindering. Dit maakt het volgens Jongsma mogelijk om een afgewogen industriepolitiek te voeren.

Meer informatie is te vinden op de website van ISPT.

Beeld: pmvfoto/Shutterstock