Lees verder
Het nieuwe OPZUID-subsidieprogramma voor 2021-2027 gaat naar verwachting half juni van start. Eind april staan al 3 regionale voorlichtingsbijeenkomsten hierover gepland.
Redactie / Eindhoven

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland willen met OPZUID de concurrentie- en exportpositie van Zuid-Nederland versterken. De Europese Commissie draagt aan dit programma ruim 105 miljoen euro bij vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook het Rijk en de drie betrokken provincies leggen geld bij. In totaal is er in 2022 30 miljoen euro te verdelen.

Deze middelen komen beschikbaar voor Zuid-Nederlandse innovatieprojecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van maatschappelijke transities op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid. Deze transities sluiten aan op de Europese Green Deal en het Europese en nationale innovatiebeleid.

De eerste openstelling van OPZUID in 2022 wordt verwacht van half juni tot en met 14 juli, de tweede openstelling van 14 oktober tot en met 15 december. Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die bestaan uit Zuid-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties en intermediaire organisaties zoals regionale ontwikkelingsmaatschappijen, campussen en valorisatieorganisaties.

OPZUID is een tenderregeling, wat betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Het is dus van het grootste belang dat het project goed in elkaar steekt en de subsidieaanvraag overtuigend is.

Kijk voor meer informatie op de website van PNO Consultants.

Beeld: Miha Creative/Shutterstock