Lees verder
Om beter inzicht te krijgen in de samenhang van koolstofstromen en CO2-emissies in de Nederlandse industrie, ontwikkelt het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) een zogeheten Carbon Transition Model. Dit is een open en gebruikersgestuurd digitaal model dat moet helpen de circulariteit van koolstof te vergroten en emissies te verminderen.
Redactie / Amersfoort

Koolstofstromen in de industrie blijken complexer te zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Maatregelen om de circulariteit te vergroten en het energieverbruik aan te passen hebben invloed daarop, maar dat geldt ook voor de productievolumes, allerlei keuzes in het productieproces en de toepassing van fossiele- of biogrondstoffen.

Carbon Transition Model

Het ontbreken van een holistisch overzicht van de verbanden tussen de diverse koolstofstromen, leidt tot veel onzekerheid over de effecten van bepaalde maatregelen en aanpassingen in het productieproces. Het model maakt deze effecten zichtbaar op een digitaal dashboard. Zo zijn sleutelindicatoren te selecteren en parameters eenvoudig te veranderen door middel van schuifregelaars, waardoor het effect van wijzigingen meteen zichtbaar wordt.

Op deze manier kan als het ware in een soort ‘dry lab’ worden onderzocht hoe de circulariteit in de Nederlandse industrie is te vergroten, hoe de uitstoot kan worden verminderd en wat de impact daarvan elders in de keten is. Dit biedt een solide basis voor besluitvorming, zowel voor belanghebbenden in de koolstofwaardeketen als voor beleidsmakers en opiniemakers.

Partners gezocht

Om de complexe verbanden tussen op koolstof gebaseerde materialen, brandstoffen en koolstofemissies te ontrafelen, zoekt het ISPT partners die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en de onderliggende kennisbasis van het model.

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website van het ISPT.

Beeld: ISPT, nostal6ie/Shutterstock