Lees verder
CleanFuels uit Oldenzaal ziet markt in het verkolen van mestkorrels tot geconcentreerde meststof. Daarvoor heeft het bedrijf onlangs haar testfabriek uitgebreid, met steun van EFRO-geld en de provincies Gelderland en Overijssel.
Oldenzaal

‘Er is nog steeds een groot mestoverschot in Nederland en andere delen van Europa’, aldus directeur Roland Siemons. ‘Het verkolen van die mest kan bijdragen aan de oplossing van dat probleem. Tijdens ons proces blijven de mineralen in de kool bewaard. Zo ontstaat een geconcentreerde meststof van koolkorrels die een factor vijf minder massa heeft dan de oorspronkelijke reeds ontwaterde grondstof. De vervoerskosten dalen daarmee wezenlijk. Bovendien wordt de CO2 uit de mest vastgelegd in de koolstof. Die komt dus niet meer in de atmosfeer. Ook in dit geval is ons pyrolyseproces, vanaf drogen tot en met verkolen, energieneutraal. Voor deze technologie zie ik een mooie toekomst, temeer omdat er uiteenlopende grondstoffen als mest, gras en zuiveringsslib mee verwaard kunnen worden.’