Lees verder
In Gelderland wordt nauwelijks mest vergist. Dat kan beter, stellen CCS Energie Advies en de Stichting Biomassa in een onderzoek naar de kansen voor mestvergisting voor het Gelders Energieakkoord (GEA).
Redactie / Arnhem

Het GEA heeft als doelstelling 2 tot 5 PJ duurzame energie per jaar uit biomassa te halen. Momenteel is dat nog 0,898 PJ. Daarvan komt slechts 0,191PJ uit mest.

De onderzoekers stellen dat het haalbaar is om minimaal 1.200.000 ton van de rundveemest (goed voor 2,2 PJ) en alle varkensmest (0,6 PJ) in Gelderland te vergisten. Maar dan zijn wel betere bedrijfseconomische omstandigheden en vereenvoudigde vergunningsprocedures noodzakelijk.

Tegenvallende groei

De laatste jaren was de animo voor de bouw van nieuwe mestvergisters in Gelderland gering. Er waren niet meer dan 10 aanvragen en er is slechts één grootschalige vergister gebouwd. De tegenvallende groei heeft vooral te maken met de steeds lagere SDE+ subsidie en het gebrek aan stimulerende maatregelen in Gelderland, stellen de onderzoekers. Een ander knelpunt is dat grootschalige initiatieven blijven hangen in langdurige procedures.