Lees verder
Extra windmolens op de Noordzee zorgen in 2030 voor circa 70 gigawatt aan geïnstalleerd windvermogen, waarvan zo’n 12 gigawatt beschikbaar zal komen voor Nederland. Op het totale Nederlandse verbruik is dat zo’n significante hoeveelheid, dat het kansen biedt voor CO2-reductie. Gelijktijdig ontstaan steeds meer toepassingsmogelijkheden voor elektriciteit, zoals omzetting in waterstof. Het Havenbedrijf Rotterdam is enthousiast.
Redactie Rotterdam

De kansen voor CO2-reductie en de groeiende toepassingsmogelijkheden voor elektriciteit, in combinatie met de ambitie om competitief te blijven, waren aanleiding voor het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort om de samenwerking te zoeken met TNO.

Logistieke kracht

‘Met diverse scenarioanalyses hebben we onderzocht welke kansen wind op zee biedt, welke technologieën mogelijk zijn en wanneer die beschikbaar komen’, legt projectmanager Christophe Hoegaerts van TNO uit. ‘Verder bekeken we wat de voorziene hoeveelheid windenergie betekent voor de energieprijzen en welke mogelijkheden dat weer biedt. Tot slot hebben we het in deze regio niet alleen over een industriegebied, maar ook over een haven. Het benutten van de logistieke kracht en de locatie aan zee, zijn extra voordelen in de transitie naar duurzaamheid.’

Groene waterstof

Als er veel groene windstroom beschikbaar komt, heeft dat invloed op de gemiddelde elektriciteitsprijs. Omdat windstroom niet constant is, zal ook het verschil tussen de piek- en dalprijs van elektriciteit veranderen. ‘Dat leidt tot uitdagingen, maar biedt ook kansen’, meent Hoegaerts. ‘Het Havenbedrijf kan bijvoorbeeld een rol spelen als aanjager voor de omzetting van elektriciteit in waterstof op momenten dat er te veel van is: Power to Hydrogen. Zogeheten elektrolyzers worden steeds efficiënter. Voor de gebufferde groene waterstof bestaan veel toepassingen: van het verbranden voor warmte tot innovatieve elektrochemie voor de productie van chemicaliën.’

Voltachem Jaarevent

‘Op een gegeven moment is het belangrijk om tot concrete projecten te komen’, besluit Hoegaerts. ‘In het open-innovatieprogramma VoltaChem werken we samen met ECN en bedrijven uit de topsectoren Chemie, Energie en High-tech aan elektrificatie van de chemische industrie. Op 9 november organiseren we in Vlaardingen het VoltaChem Jaarevent. Dat doen we samen met SmartPort en ondernemersvereniging Deltalinqs. De hele industrie is uitgenodigd. We gaan bespreken hoe we samen daadwerkelijk met technologieën en CO2-reductie aan de slag kunnen. Tegen bedrijven die meer willen weten over de kansen en ontwikkelingen, zou ik willen zeggen: komt allen naar het VoltaChem Jaarevent 2017!’

Voor meer informatie over het event, zie onze agenda.