Lees verder
Slechts 15% van al het in de EU ingezamelde plastic-afval wordt gerecycled naar nieuw plastic. Veruit het grootste deel belandt op de stort of in de verbrandingsoven. Dat komt doordat vervuilde en gemengde plasticstromen niet of nauwelijks mechanisch zijn te recyclen. Chemisch recyclen, bijvoorbeeld door middel van pyrolyse, is de enige oplossing om deze plasticstromen duurzaam te verwerken. Het leidt tot een forse vermindering van de CO2-uitstoot.
Redactie / Brussel

Dat blijkt uit een nieuw verschenen position paper van CEFIC, de Europese organisatie van de chemische industrie. Volgens CEFIC levert chemisch recyclen een essentiële bijdrage aan het Europese doelstellingen voor de circulaire economie.

Omdat de technologie tamelijk nieuw is, voert de chemische industrie momenteel een aantal life cycle assessments (LCA’s) uit die de milieu-impact van chemisch recyclen duidelijk moeten maken. Zo blijkt uit recent onderzoek van BASF dat pyrolyse van gemengd plastic afval tot 50% minder CO2-uitstoot leidt dan de verbranding van ditzelfde afval. Dat bevestigt eerdere bevindingen dat de koolstof-voetafdruk van chemisch gerecyclede plastics kleiner is dan die ‘virgin’ plastics uit fossiele grondstoffen. Een extra voordeel van chemisch recyclen is bovendien dat hierdoor residuen van schadelijke, ‘zeer zorgwekkende’ (SVHC) chemicaliën kunnen worden verwijderd.

De chemische industrie werkt momenteel aan het verder verbeteren van de technologie en juicht de activiteiten van initiatieven zoals die van de Circular Plastic Alliance toe. Dit platform telt 175 leden en stelt zich tot doel de markt voor gerecyclede plastics tot 10 mln ton te laten groeien tegen 2025.

Het is dan ook belangrijk dat chemische recycling (ook na Horizon 2020) onderdeel blijft van de Europese innovatie-agenda en meeprofiteert van investeringen uit het Groene Herstelfonds.

Het volledige position paper is te downloaden op de website van CEFIC.

Beeld: Larina Marina/Shutterstock