Lees verder
De Europese industrie heeft het zwaar. De uitdagingen stapelen zich op: hoge energie- en grondstofprijzen, emissie-eisen en de noodzaak om fors te investeren in verduurzaming. Vergroening biedt een mogelijke uitweg, maar er is wel een brede bovenregionale samenwerking nodig om deze te realiseren.
Redactie / Moerdijk

Dat bleek ook tijdens de Chemical Recycling Summit (CRS) in Moerdijk op 22 november, georganiseerd door Circular Biobased Delta en partners.

Bij chemisch recyclen gaat het erom van gemengde stromen met zowel biomassa als afvalplastics nieuwe grondstoffen te maken voor de chemie- en kunstofindustrie. De overstap naar circulaire grondstoffen brengt veranderingen in de hele keten met zich mee. Nationale en Europese wetgeving die traditioneel gericht is op scherp te onderscheiden sectoren zoals afval en chemie, zal ook moeten worden aangepast. Samenwerking is de sleutel. Niet alleen binnen de keten, maar ook over de grenzen van sectoren, regio’s en zelfs landen heen.

Lees het volledige artikel op Agro&Chemie