Lees verder
Het Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen Catalisti is op zoek naar industriële partners voor het onderzoeksproject 'Biosurfactants safari (Surf Safari)', gericht op het ontwikkelen van duurzame oppervlakteactieve stoffen uit agrarische reststromen.
Redactie / Brussel

Oppervlakteactieve stoffen worden veel gebruikt als bevochtigingsmiddelen, detergenten, emulgatoren, en weekmakers in een breed scala van industrieën. Ze worden veelal geproduceerd op petrochemische basis. Dit project richt zich op het ontwikkelen van duurzame oppervlakteactieve stoffen uit natuurlijke hernieuwbare bronnen, met een lage toxiciteit.

Specifiek gaat het hierbij om de productie van oppervlakteactieve acylamamines door fermentatie uit agrarische bijproducten. Het doel van het project is het aantonen van directe eenstaps biokatalytische conversie van ruwe glycerine (een bijproduct van de productie van biodiesel) in specifieke bio-oppervlakteactieve stoffen voor verschillende toepassingen, waarbij de efficiëntie en kwaliteit gelijk zijn aan processen waarbij glucose wordt gebruikt als fermentatie-grondstof. Om dit te bereiken, zal een combinatie van genetische modificatie, fermentatieontwikkeling en -optimalisatie en groene chemie worden toegepast. Als productie op laboratoriumschaal technisch (en economisch) haalbaar blijkt te zijn, zal er productie op kilogramschaal zal worden nagestreefd.

De huidige industriële partners zullen zich richten op oppervlakteactieve stoffen met specifieke aminozuren als hoofdgroepen, met vetzuurketens in het 12 tot 14 koolstofbereik. Het consortium is op zoek naar aanvullende industriële partners die geïnteresseerd zijn in het testen van de bio-oppervlakte-actieve stoffen voor gebruik in bepaalde formuleringen (buiten het gebied van huishoudelijke en persoonlijke verzorging).

Bedrijven die zijn geïnteresseerd in deelname aan dit project, kunnen zich tot 14 juni 2019 (12.00u) aanmelden bij Catalisti zoals beschreven in onderstaande RFP.