Lees verder
Het Vlaamse innovatiecluster Catalisti is op zoek naar bedrijven die willen deelnemen aan het project ECOTOX. In dit project worden methoden ontwikkeld om mogelijke ecotoxiciteit in afvalwater van de chemische industrie te identificeren.
Redactie / Gent

Concreet is de eerste stap het opbouwen van kennis over methoden voor onderzoek naar de oorsprong van ecotoxiciteit van afvalwater en de gevolgen daarvan voor het aquatisch milieu. De objectieve (wetenschappelijk onderbouwde) kennis die tijdens dit project wordt opgebouwd, kan later de basis vormen voor potentiële maatregelen om de ecotoxiciteit met maximale efficiëntie te verminderen. De projectpartners hebben de nadrukkelijke ambitie om de opgedane kennis op te schalen naar andere sectoren en andere Europese lidstaten.

Al tien bedrijven (samen met Essenscia Vlaanderen) hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan dit collectieve onderzoeksproject. Ten minste vijf van deze bedrijven leveren hun specifiek afvalwater voor bestudering. Catalisti zoekt echter naar méér industriële partners die willen deelnemen aan het ECOTOX project. Zij kunnen ook voorstellen om hun eigen zaak in het project op te nemen. Samen betalen de deelnemende bedrijven het niet-gesubsidieerde deel van het projectbudget, dat wordt geschat op ongeveer € 120.000. Aanmelden kan tot 24 augustus 2018. Kijk voor meer informatie op de website van Catalisti.