Lees verder
Het Vlaamse innovatiecluster Catalisti zoekt bedrijven die een rol willen spelen in drie nieuwe projecten. Het gaat om het winnen van chemicaliën uit afvalplastics, de toepassing van plasmatechnologie om polymeren en andere materialen aan elkaar te hechten en de productie van lichtgewicht meerlagige onderdelen door middel van rotatiegieten.
Redactie / Antwerpen

Plastic to Precious Chemicals (P2PC)

Door het pyrolyseren van afvalplastics is een olie te verkrijgen die bestaat uit een complex mengsel van koolwaterstoffen van verschillende chemische families, zoals alkanen, alkenen, naftenics en aromaten. Naast vertakte en lineaire koolwaterstoffen met verschillende ketenlengten, die gedeeltelijk dubbele bindingen hebben, bevat de pyrolyseolie ook verontreinigingen met zuurstof, halogenen, zwavel en stikstof. Door kraken, scheiden en nabehandelen (bijvoorbeeld met waterstof of nafta) zijn hieruit waardevolle chemicaliën te winnen. Daar is het P2PC project op gericht.

PlasmaSol

Tot op de dag van vandaag wordt de hechting tussen twee onverenigbare materiaalsoorten in de industrie vaak gerealiseerd met primers. Deze kunnen gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren, verlengen de verwerkingstijd, zijn energie-intensief en vaak is de kwaliteitscontrole een uitdaging. Een adhesie van minimaal 10 jaar onder extreme omstandigheden moet echter zijn gegarandeerd (bijvoorbeeld bij buitententoonstelling en verwering). Om het lamineerproces van polymeren te verbeteren, worden binnen het project PlasmaSol nieuwe innovaties in atmosferische plasmatechnologie onderzocht. Met deze technologie wordt een functionele filmlaag met homogene dikte en kwaliteit onherroepelijk gebonden aan het behandelde oppervlak. De functionaliteit van deze laag wordt bepaald door het gebruikte type precursor, bijvoorbeeld (meth)acrylaten, aminen of organo-siloxanen.

Meerlagig rotatiegieten

Om aan de toenemende prestatie-eisen van de markt te voldoen, zijn sinds de jaren 70 en 80 steeds meer meerlagige kunststoffilms en folies ontwikkeld. Om technische redenen was het niet mogelijk om dit te realiseren met rotatiegieten; dat bleef zich concentreren op eenlagige onderdelen met een lagere toegevoegde waarde. Dankzij de robotisering van het rotatiegieten en de directe gereedschapswarmte en -koeling is het rotatiegietproces inmiddels zodanig veranderd dat het nu ook mogelijk is om meerlagige onderdelen te produceren, die licht van gewicht zijn en voldoen aan de vlamvertragende eisen voor transport of bouw en constructie (ROTO).

De deadline voor het aanmelden voor al deze projecten is 12 november. Kijk op de website van Catalisti voor meer informatie.