Lees verder
Burgers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan een duurzamere circulaire samenleving, door middel van zogeheten Community Enterprises die ontstaan vanuit een bottom-up benadering.
Redactie / Groningen

Dat stellen onderzoekers Derwin Schorren en Egbert Dommerholt van het Kenniscentrum Biobased Economy (Hanzehogeschool Groningen) in een begin dit jaar verschenen publicatie: ‘De burger geeft meerwaarde aan business’.

Volgens de onderzoekers moeten burgers van het begin af aan worden betrokken bij regionale economische ontwikkeling. Daarbij gaat het om méér dan winst maken. Ook het toevoegen van sociale en ecologische waarde is van belang. Burgers kijken niet alleen naar het geld, maar weten datgene wat van waarde is in hun omgeving ook daadwerkelijk naar waarde te schatten, is de overtuiging van de onderzoekers. Denk aan rust en ruimte en de natuurlijke en sociale omgeving.

Zij hebben dan ook de zogenoemde Bottom-Up Business Opportunities (BUBO) methode bedacht om samen met burgers nieuwe vormen van bedrijvigheid op te sporen en verder te ontwikkelen. Met burgers bedoelen zij alle inwoners van een bepaalde regio. Dat kunnen dus huisvrouwen zijn, maar ook boeren, scholieren, studenten, arbeiders, managers, overheidsdienaren, docenten, hoogleraren, religieuze leiders, supermarkteigenaren; een bonte verzameling van mensen die betrokken zijn bij hun omgeving.

Ruimte voor experimenten

Volgens de BUBO-methode bepalen (groepen van) individuen een gewenste toekomst en bekijken van daaruit wat er moet worden gedaan om die toekomst te bereiken. In een aantal broedplaatsen voor radicaal innovatieve nieuwe ideeën kan en mag volop worden geëxperimenteerd in de meest brede zin van het woord. Ook bij het ontwikkelen van een waardepropositie (wat gaan we aanbieden en voor wie) en het uiteindelijke business model staan burgers aan het roer. Vallen, opstaan en opnieuw proberen is toegestaan. De meest impactvolle en de best haalbare ideeën worden verder uitgewerkt tot een Community Enterprise: een door de gemeenschap gedragen onderneming die op een duurzame manier meervoudig waarde toevoegt.

Deze Community Enterprises werken samen binnen een Innovatiewerkplaats (IWP), delen ervaringen uit, vergaren en delen kennis en ontwikkelen nieuwe businessmodellen. In een virtuele (digitale) gemeenschap, een Beehive of bijenkorf, wordt gewerkt aan ontwikkelde businessmodellen, maar kunnen ook professionals uit verschillende vakgebieden, samen met docenten/onderzoekers en studenten, ideeën uitwisselen over die businessmodellen op basis van het concept van de inclusieve, circulaire economie.

De KCBBE-onderzoekers ontwikkelden hun methode in het kader van het internationale Interreg-project Periscope. Het eerste exemplaar van het boekje ‘De burger geeft meerwaarde aan business’ is in mei uitgereikt aan Siem Jansen, directeur van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het boekje is nu ook als pdf te downloaden op de website van het Kenniscentrum Biobased Economy, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Beeld: Chatcharin Sombutpinyo/Shutterstock