Lees verder
In de Futuredome, zoals de monumentale koepelgevangenis in Breda is herdoopt, kwamen gisteren (4 juni) vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven samen op de Klimaattop Zuid, om afspraken te maken over acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie.
Redactie / Breda

De Klimaattop Zuid is een initiatief van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg en kwam tot stand vanuit het besef dat klimaatverandering weliswaar een wereldwijd probleem is, maar ook landelijk én in de provincies moet worden opgepakt. Daartoe stelden de initiatiefnemers een manifest op met 10 actiepunten:

 1. Een zo groot mogelijke vermindering in aardgasverbruik
 2. Versnellen van de productie van duurzame energie
 3. Innoveren in slimme en duurzame vervoersoplossingen
 4. Allemaal bijdragen aan een afvalloze samenleving
 5. Meer alternatieve grondstoffen leveren
 6. Slimmer ontwerpen en meer delen
 7. Versnellen naar een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving
 8. Actief samenwerken om Zuid-Nederland klimaatrobuuster te maken
 9. Actief samenwerken aan een gezonde leefomgeving op wijkniveau
 10. Gebouwen klimaatneutraal maken
 11. Samen gaan voor substantiële, positieve impact, elkaar successen gunnen en vooruitgang laten zien

Als voorzitter van het Klimaatberaad was Ed Nijpels aanwezig om een zogenoemd startakkoord in ontvangst te nemen. De oud-minister, zelf geboren in Bergen op Zoom, coördineert de totstandkoming van een nationaal klimaatakkoord en is blij met het zuidelijke initiatief. ‘Veertig procent van het klimaatbeleid moet straks regionaal worden uitgevoerd. De maatregelen zullen ingrijpend zijn. Dat het zuiden toont dat het aan de slag wil, is geweldig.’