Lees verder
Het kabinet trekt tot en met 2025 €1,04 miljard uit om gemeenten en provincies te ondersteunen in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen. Later komen er nog eens meer dan € 4,5 miljard bij.
Redactie / Den Haag

In het Coalitieakkoord heeft het kabinet afgesproken om voor de jaren 2023 t/m 2030 in totaal € 5,6 miljard beschikbaar te stellen zodat gemeenten en provincies hun taken op klimaatgebied goed kunnen uitvoeren. De ruim €1 miljard die nu alvast beschikbaar komt, valt onder een tijdelijke regeling. Voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt op een later moment een nieuwe regeling opengesteld.

Decentrale overheden vervullen een sleutelrol bij de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Denk aan de Regionale Energiestrategieën, de uitrol van warmtenetten en het aardgasvrij maken van woningen. “De regeling voorziet in een dringende behoefte van gemeenten om hun interne organisatie verder op te bouwen”, zegt Lot van Hooijdonk, voorzitter VNG-commissie Energie en Klimaat en wethouder in Utrecht. “Zo kunnen zij de komende jaren samen met inwoners, medeoverheden en anderen werk maken van de lokale energietransitie.”

Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor uitvoeringskosten voor het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Beeld: Martin Bergsma/Shutterstock