Lees verder
De helft (51%) van de Nederlandse consumenten vindt dat de overheid producten moet verbieden als die maatschappelijke schade veroorzaken. En 44% vindt dat de maatschappelijke schade van niet-duurzame producten moet worden doorberekend in de verkoopprijs, terwijl 41% vindt dat er een verbod moet komen op reclame voor fossiele producten.
Redactie / Utrecht

Dat is een van de opvallende uitkomsten van het jaarlijks marktonderzoek Monitor Merk & Maatschappij 2023 van b-open en MarketResponse. Daaruit blijkt dat consumenten zich grote zorgen maken over de effecten van klimaatverandering in Nederland. Ze vinden dat er meer actie nodig is en hebben begrip voor rigoureuzere, ingrijpende maatregelen om klimaatverandering zo snel mogelijk te stoppen.

De verantwoordelijkheid leggen consumenten vooral bij bedrijven en de overheid neer, maar ook bij zichzelf. Ruim de helft let zelf op de impact of duurzaamheidsaspecten van aankopen.

Communiceren over duurzaamheid

Driekwart van de consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven duurzaam ondernemen en acht ze verantwoordelijk voor de impact van hun bedrijfsvoering en producten in de hele keten. Men is er voorstander van dat bedrijven de CO2-uitstoot van producten communiceren (48%), bijvoorbeeld via de verpakking of website.

Ruim de helft van de consumenten verwacht dat bedrijven meer communiceren over hun duurzame activiteiten en hen informeren over hoe ze duurzamer kunnen leven. Ze hebben meer vertrouwen in merken als ze dat doen.

Daar staat tegenover dat de reclamemoeheid is dit jaar toegenomen: 41% heeft genoeg van reclame over duurzaamheid, ten opzichte van 36% vorig jaar. Bovendien wantrouwen vier van de tien consumenten duurzaamheidsclaims. “De lijn tussen vertrouwen en wantrouwen is dun. De manier waarop bedrijven communiceren over duurzaamheid luistert nauw. Transparantie, de juiste toon en een goede onderbouwing van claims zijn essentieel voor geloofwaardige en effectieve communicatie.” zegt onderzoeker Bart Brüggenwirth van b-open.

Lees meer over de Monitor Merk & Maatschappij 2023

Beeld: Alexander Knyazhinsky/Shutterstock