Lees verder
De stichting Platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) roept het kabinet en de Tweede Kamer op om het innovatie- en ondernemersklimaat voor duurzame chemie in Nederland te verbeteren.
Redactie / Den Haag

Nederland heeft een unieke kans om een groene chemie te realiseren, vindt GCNE: een chemische sector die op grote schaal gebruik maakt van duurzame energie én duurzame, gerecyclede en biobased grondstoffen. Nu al zijn er verscheidene ‘groene’ technologieën, producten en diensten die kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van 2050 en aan nieuwe werkgelegenheid. Zij slagen er echter niet in om de benodigde schaalgrootte te bereiken. Via proeffabrieken kunnen ze hooguit enkele kilotonnen leveren, terwijl bedrijven in de basischemie zeer grote volumes nodig hebben; alleen in Nederland verwerken ze al 10 tot 15 miljoen ton fossiele olie per jaar tot kunststoffen.

Voorwaarden ontbreken

Nationaal beleid om de juiste voorwaarden voor opschaling te scheppen ontbreekt. Leveranciers van groene grondstoffen zien weinig vraag en de industrie voelt geen drang om over te stappen op hernieuwbare grondstoffen, want de prijsprikkel ontbreekt. Dit heeft tot gevolg dat Nederland de klimaatdoelen van 2050 niet dreigt te halen en de kans mist om sterke sectoren met elkaar te verbinden en daarmee een nieuwe industrie en bijbehorende werkgelegenheid te realiseren.

Daarom vraagt GCNE de overheid om specifiek beleid te maken voor de opschalings- en demonstratiestappen van nieuwe productie- en verwerkingsprocessen voor (groene) grondstoffen. Er moeten financieringsmogelijkheden komen, zoals een gespecialiseerd hoog-TRL fonds). Ook moet de vorming van cross-sectorale waardeketens worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door ondernemerschap in proeftuinen te ondersteunen. Het beleidskader moet daarop aansluiten door verder te kijken dan alleen naar broeikasgas-emissies.

Lees meer over deze aanbevelingen in de Actieagenda van GCNE.

Beeld: petrmalinak/Shutterstock