Lees verder
Op woensdag 9 februari is in Driebergen het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) officieel gelanceerd. Ook zijn de financieringsuitdagingen voor ondernemers in de Groene Chemie toegelicht.
Redactie / Driebergen-Rijsenburg

Via het programma Groene Chemie, Nieuwe Economie krijgen innovatieve technologieën en businessmodellen de kans om een nieuwe, op niet-fossiele grondstoffen gebaseerde economie te realiseren. Het platform wil bijdragen aan het verbeteren van het innovatie- en ondernemersklimaat. De ambitie is in 2025 substantiële hoeveelheden ruwe olie te vervangen door recycled en biobased grondstoffen, naast toepassing van – op groene elektriciteit gebaseerde – processen. Door het opschalen van innovaties dragen de grote chemieclusters en het toeleverend MKB bij aan de klimaatdoelen en nieuwe werkgelegenheid. Na de eerdere actieagenda is begin 2022 een meerjarig programma gestart.

Een coalitie van bedrijven, overheden, financiers en belangenorganisaties (de “Coalitie”) steunt de doelen van het programma ‘Groene chemie, nieuwe economie’ en pakt de uitvoering op.

Tijdens een livestream in de Week van de Circulaire Economie lichtte Arnold Stokking (foto) het programma toe en deelden vier experts deelden hun kennis en ervaring over de uitdagingen op het gebied van financiering en business ontwikkeling: Maxine Tillij (TNO), Alain Cracau (Rabobank Groenbank), Reinier van der Vusse (Polestar Capital) en Anieke Wieringa (ScaleUp expert).

De bijeenkomst is terug te kijken via Vimeo.

Beeld: GCNE/Vimeo