Lees verder
Op 19 november 2021 houdt Jifke Sol, lector Circulaire Transities bij Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie, haar lectorale rede: “Van lineair naar circulair, een pittige transformatie”. In haar rede gaat Jifke in op de uitdagingen die nodig zijn voor de transformatie naar een circulaire en duurzame economie.
Redactie / Eindhoven

In haar lectorale rede zal Jifke aangeven dat er knarsend een einde komt aan ons economische systeem van ongebreidelde overschrijding van planetaire grenzen, waardoor we afstevenen op een ecologische en humanitaire ramp. Het is tijd om te beseffen dat het ontwerpen van een nieuw circulaire en duurzame economie -zonder afval- noodzaak is. We hebben hiervoor een heroriëntatie op onze waarden en een diepe gedragsverandering nodig, een transformatie dus. Deze zoektocht naar balans met de natuur en elkaar, zal confronterend en verrassend zijn.

Na de installatie geven studenten hun visie op circulaire transitie en zal tijdens een paneldiscussie onder leiding van tekstschrijver en presentator Harm Edens worden ingegaan op de vraag wat circulaire transities moeilijk of makkelijk maakt. Waar zitten de kantelpunten, en wat is er nodig om die te zien en benutten?

In de ochtend worden tijdens een symposium de resultaten van het tweejarig RAAK mkb Circulair Ondernemen onderzoeksproject gepresenteerd. In dit gezamenlijke project van Fontys Hogescholen, de Hogeschool van Amsterdam en verschillende MKB-bedrijven is de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelen van inzichten en hulpmiddelen op het gebied van circulair ondernemen.

Meer informatie en aanmelden kan via de website van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT).

Beeld: Fontys