Lees verder
Fontys Hogescholen start in februari 2020 met een Expertisecentrum Circulaire Transitie. Dat is bij de opening van het nieuwe studiejaar bekendgemaakt.
Redactie / Eindhoven

Het centrum richt zich op onderzoek naar de overgang naar een circulaire economie en de energietransitie. Studenten pakken samen met externe partijen projecten op die bijdragen aan een duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling in Zuid- Nederland. Het accent ligt daarbij in eerste instantie op de transitie in de MKB-maakindustrie en de sociaal maatschappelijke kant van de transitie naar een duurzame economie.

Belangrijk onderwerp

Binnen Fontys is de circulaire economie, waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt, al langer een belangrijk onderwerp. Vanuit verschillende lectoraten en binnen de minor Circulaire Economie maken studenten kennis met de economie van de toekomst.

In 2017 publiceerde Fontys het boek 4’33” time for a circular economy, waarin de nadruk ligt op circulaire economie als sociale innovatie en als onderdeel van een grotere maatschappelijke transformatie. Het boek is internationaal goed ontvangen. Met verschillende MKB-bedrijven in de regio lopen onderzoeken naar circulaire businessmodellen. Begin volgend jaar start een project rond circulair inkopen.

Onderzoekslijnen

Het nieuwe expertisecentrum gaat samenwerken met verschillende overheidsinstellingen, organisaties en bedrijven. De onderzoekslijnen binnen het expertisecentrum zijn Circulaire waarde, Circulaire businessmodellen en Transitie als sociale innovatie. Deze sluiten aan op de strategische agenda’s van Midpoint Brabant en Brainport en de provinciale ambitie op het gebied van bouw en maakindustrie.

Energietransitie

Op het terrein van de energietransitie neemt Fontys met het oprichten van het centrum haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van voldoende personeel om de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen vorm te geven. De Sociaal Economische Raad signaleerde onlangs een ernstig tekort aan gekwalificeerd personeel op alle niveaus om deze transitie te kunnen realiseren.

Het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie start begin februari met een symposium in de ‘Week van de Circulaire Economie’ (3 tot en met 7 februari). Het nieuwe expertisecentrum is voor vragen nu al bereikbaar via e-mail.