Lees verder
De provincie Zuid-Holland heeft de route richting een Circulair Zuid-Holland bepaald. De provincie zet daarbij in op vier economische thema’s: bouw, kunststoffen, biomassa & voedsel en de maakindustrie.
Redactie / Den Haag

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en Innovatie): “Dit zijn sectoren in de Zuid-Hollandse economie waar al veel stappen worden gezet richting circulariteit én waar wij als provincie een stimulerende rol kunnen vervullen.”

De beleidsnotitie “Circulair Zuid-Holland. Samen Versnellen” is een regionale uitwerking van de doelstelling van de Rijksoverheid om de Nederlandse economie circulair te maken in 2050. De maatschappelijke impact hiervan is groot. Routines zullen moeten veranderen, regels en wetten soms opnieuw tegen het licht gehouden. Bom-Lemstra: “Het gaat over hoe we onze economie circulair kunnen inrichten, over circulair bouwen, circulair inkopen en aanbesteden, duurzame energievoorziening, kringlooplandbouw. De strategie raakt alle beleidsvelden waar we als provincie aan werken.”

Nieuwe verdienmodellen

Bom-Lemstra is zich ervan bewust dat de overgang naar een Circulair Zuid-Holland een grote uitdaging van lange adem is. “Maar het biedt ook vele kansen voor nieuwe verdienmodellen en innovatieve ondernemers.” De provincie kan dit stimuleren door het aanjagen van netwerken, kennis en innovaties te ontwikkelen, te zorgen voor beleid en regelgeving, de fysieke leefomgeving in te richten en rekening te houden met circulariteit in de eigen inkoop en aanbestedingen. Uiteindelijk is echter het bedrijfsleven aan zet. De gedeputeerde nodigt dan ook iedereen uit om mee te doen.