Lees verder
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam subsidiëren via Kansen voor West III voor € 6 miljoen vier nieuwe projecten die bijdragen aan een schonere toekomst. Dat meldt de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, die de projecten naar financiering begeleidt.
Redactie / Den Haag

De vier gesubsidieerde projecten zijn:

  • Hydrocat Technology: van gemengd afval tot duurzame brandstof
    De Hydrocat lost afvalproblemen op én produceert olie en gas. Per unit wordt op jaarbasis 10 kton afval omgezet in 4.200 m3 laagzwavelige hoogwaardige brandstof. Dit leidt (jaarlijks) tot zowel een verlaging van CO2-uitstoot met 24.000 ton.
  • Vertoro: cellulose 2 jet, bijdragen aan een duurzamere luchtvaart
    Vertoro produceert lignine olie én (als bijproduct) cellulose uit zaagsel. Het bedrijf onderzoekt de mogelijkheden om deze cellulose om te zetten in suikers en ethanol voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF, sustainable aviation fuel).
  • Asbeter: bouwen aan circulariteit
    Asbeter heeft een innovatief proces ontwikkeld om asbest veilig te verwerken. Alle silica uit de dakplaten en buizen wordt CO2-neutraal wordt teruggewonnen en aan de cement- en betonindustrie geleverd als grondstof voor de productie van duurzame bindmiddelen.
  • CMT: circulaire scheepsontmanteling Rotterdam Meer dan 70% van alle schepen in de EU belandt aan het einde van de levensduur op stranden in Zuid-Azië, waar ze worden ontmanteld zonder oog voor milieu en gezondheid. Dit is funest voor kwetsbare kustecosytemen en lokale gemeenschappen. In dit project werken diverse partners samen aan een oplossing om schepen circulair, veilig en op een bedrijfseconomisch concurrerende wijze te ontmantelen.

Kansen voor West is het samenwerkingsverband tussen de vier Randstadprovincies en de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) dat uitvoering geeft aan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in West-Nederland.

Beeld: Lal Nallath/Shutterstock