Lees verder
Methanol wordt in de circulaire economie steeds belangrijker als energiedrager en grondstof voor de chemie. Het wordt echter nog grotendeels geproduceerd uit (fossiel) aardgas. Het LOGIC consortium wil daar verandering in brengen, door een volledig hernieuwbare en circulaire productieketen op te zetten.
Redactie / Enschede

Binnen het consortium werken Universiteit Twente, DMT Environmental Technology en Royal Dutch Shell samen onder coördinatie van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), als onderdeel van het Circular Carbon Innovation Program.

Duurzame productie

Methanol vormt een veelzijdige grondstof voor de chemische industrie, die er een aantal basischemicaliën mee maakt, zoals ethyleen of synthesegas. Het kan bovendien ook worden gebruikt als schone energiedrager, bijvoorbeeld als de dieselvervanger DME.

Tot op heden wordt slechts een klein deel van de methanol duurzaam geproduceerd, uit biomassa-grondstoffen (bio-methanol). Het merendeel wordt uit aardgas gemaakt. Dat kan veranderen door methanol rechtstreeks te maken uit CO2 en groene waterstof. Als bovendien CO2 wordt gebruikt die rechtstreeks uit de lucht komt of uit bijvoorbeeld biogas upgrade-faciliteiten, maakt het LOGIC-project zelfs negatieve CO2-uitstoot mogelijk.

Innovatief concept

De LOGIC-reactor (Liquid-Out-Gas-In Concept) is een innovatieve en energiezuinige uitvinding van de Universiteit Twente. De werking is op laboratoriumschaal met succes bewezen. Er wordt gebruik gemaakt van interne gascirculatie die wordt aangedreven door natuurlijke convectie. De reactie van kooldioxide en waterstof op methanol produceert de warmte die nodig is voor het hele proces, zodat er geen externe warmtetoevoer nodig is. Zo wordt meer dan 99% van de gastoevoer omgezet in methanol.

Het concept is veelbelovend en kan concurrerend worden met conventionele methanolsynthese. Dat was de aanzet tot een bredere samenwerking tussen industrie en onderzoek in het LOGIC-project. Doel is de reactor binnen vier jaar op het niveau van een industrieel demonstratieproject te brengen. Daarna volgt een verdere opschaling naar commercieel niveau.