Lees verder
Fontys Hogeschool Economie en Communicatie is gestart met een pilot hybride leeromgeving rondom het thema circulaire transitie. Studenten en docenten van Fontys werken op gelijkwaardig niveau samen met medewerkers van waste-to-product bedrijf Renewi aan een uitdagende opdracht om restafval te reduceren.
Redactie / Eindhoven

Renewi heeft te maken met een door de overheid opgelegde eis om het percentage restafval drastisch te reduceren en uiteindelijk zelfs op nul te laten uitkomen. Tien studenten gaan hier gedurende de komende maanden vanuit verschillende invalshoeken naar kijken en erover meedenken. Zij worden daarbij afwisselend begeleid door vier Fontys coaches.

Yolanda Lentz, Projectleider Hybride Leeromgevingen en docent bij Fontys: “We hebben te maken met maatschappelijke vraagstukken die dusdanig complex van aard zijn, dat je meerdere disciplines nodig hebt om ze op te lossen. Samenwerken is dus van groot belang. Het is voor alle partijen een innovatief proces waarin ze hun eigen weg moeten zien te vinden. Voor studenten is dit een unieke kans om in korte tijd een grote dosis werkervaring op te doen en breder te kijken dan hun eigen opleiding. Docenten leren een coachende rol aan te nemen en het werkveld leert om niet alleen opdrachtgever te zijn, maar vooral kennispartner.”

De recente ervaring en de frisse blik van studenten biedt een grote toegevoegde waarde voor Renewi. De toegevoegde waarde van docenten is hun expertise op het gebied van onderzoek en kennis over specifieke vakken. Het interdisciplinair samenwerken tussen de verschillende partners versterkt het leren en innoveren voor alle betrokkenen.

Lectoraat Circulaire Transitie

Per 1 september heeft Fontys ook een lectoraat Circulaire Transitie, als onderdeel van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT). De nieuwe lector Jifke Sol gaat zich hier samen met drie onderzoekers met name richten op het verbinden van bestaande lectoraten in het technisch, economische en sociale domein, op het gebied van circulaire economie en de energietransitie.

Beeld: Charlotte Bleijenberg/Shutterstock