Lees verder
De Europese emissiehandel levert de Nederlandse schatkist zo’n €14 miljard op, tot en met 2030. Dat verwachten onderzoekers van Ecorys en SQ Consult. Door die middelen te investeren in verduurzaming ontstaat een dubbele versnelling.
Redactie / Den Haag

Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die opdracht gaf voor dit onderzoek. De onderzoekers gaan uit van een CO2-prijs van €70 in 2030. Dit is een veilige inschatting, want momenteel is de CO2-prijs al €60.

Een hogere CO2-prijs zorgt ervoor dat het eerder loont om emissies te reduceren. Door de opbrengsten van de veiling van ETS-rechten in te zetten voor verduurzaming, snijdt het mes aan twee kanten: meer duurzame projecten kunnen worden gerealiseerd, waaronder ook iets duurdere opties, zoals duurzame warmte, elektrificatie en groene waterstof. Deze zijn van belang voor een emissievrije toekomst van de industrie maar komen nu nog te langzaam van de grond.

Met €14 miljard kan volgens de NVDE zo’n 8 megaton CO2 worden bespaard, ongeveer 4 procent van de nationale klimaatdoelstelling. Dit zou bijvoorbeeld genoeg zijn om de industrie- en energiesector de extra reductie te laten leveren voor een klimaatdoel van -55%.

De aanleiding voor dit onderzoek was deze zin uit de Europese klimaatplannen Fit for 55: ‘De lidstaten moeten al hun inkomsten uit de handel in emissierechten aan klimaat- en energie-gerelateerde projecten gaan besteden.’

Beeld: darksoul72/Shutterstock