Lees verder
Ongeveer een kwart van de CO2-reductiedoelstelling is realiseerbaar door de transitie naar duurzame circulaire ketens. Dat stelt TNO in een recente publicatie op haar website. Deze prognose van de CO2 reductie is substantieel hoger dan de waarde waarvan het kabinet uitgaat in de huidige hoofdlijnen van het klimaatakkoord.
Redactie / Delft

In duurzame circulaire ketens worden grondstoffen volledig hergebruikt, wordt geen afval geproduceerd en verbrand en is alle gebruikte energie duurzaam opgewekt. Volgens TNO is dat cruciaal om de ambitieuze klimaatdoelstellingen (Nederland klimaatneutraal in 2050) te kunnen halen. Het vraagt naast technologische innovatie ook om fundamentele maatschappelijke veranderingen. Zo zal de energiehuishouding vanuit een integrale benadering moeten worden beschouwd, niet alleen vanwege de inpassing van duurzaam aanbod en elektrificatie van het eindverbruik, maar ook door het sluiten van kringlopen (circulaire economie).

Veelbelovende innovaties

Innovatie naar aanleiding van het klimaatakkoord biedt het Nederlands bedrijfsleven wel kansen om voorop te lopen en innovatieve nieuwe producten te exporteren, zo denkt TNO. Het instituut werkt samen met het bedrijfsleven aan innovatieve processen voor bijv. chemische kunststofrecycling en hergebruik van bouwmateriaal. Daarnaast wordt ook gewerkt aan veelbelovende technieken voor de productie van aromaten uit bijvoorbeeld huis-, tuin- en keukenafval (Biorizon), alsook voor de omzetting van afgevangen CO2 naar synthetische brandstoffen en materialen. Door deze en toekomstige circulaire innovaties wordt de hoeveelheid afval dat verbrand wordt, en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot, aanzienlijk gereduceerd en wordt de beschikbaarheid van grondstoffen veilig gesteld.

Lees het volledige artikel op de website van TNO: ‘Klimaatakkoord biedt economische kansen.’