Lees verder
De grondstoffentransitie moet meer gewicht krijgen in het kabinetsbeleid om de grote verduurzamingsopgaven te kunnen oplossen. Nu ligt de focus te eenzijdig op de energietransitie. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in de verkenning 'Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart.'
Redactie / Den Haag

De SER adviseert de energietransitie en de grondstoffentransitie samen aan te pakken. Zij hangen nauw met elkaar samen. Het doel van de energietransitie is minder opwarming van de aarde. De grondstoffentransitie (meer circulaire en biobased grondstoffen) richt zich op een 100% circulaire economie in 2050, ten gunste van klimaat, biodiversiteit en de leefomgeving. Zonder grondstoffentransitie komen de klimaatdoelen in de knel. “We zullen radicaal efficiënter moeten omgaan met grondstoffen, materialen en producten”, aldus de raad.

Hernieuwbare grondstoffen

De SER benadrukt dat beleidsinstrumenten van de overheid voor een belangrijk deel gericht moeten zijn op versnelde toepassing van hernieuwbare grondstoffen en materialen. Eerdere aanbevelingen over biobased materialen en chemicaliën uit het advies ‘Biomassa in balans’ zijn nog steeds actueel:

  • Het speelveld voor de toepassingen voor biobased chemicaliën en materialen zal ten minste gelijkgetrokken moeten worden met zowel de fossiele alternatieven als de toepassing van biogrondstoffen in energie.
  • Het voor langere tijd vastleggen van biogene koolstof in materialen en producten moet worden gestimuleerd, door gerichte subsidieregelingen, zodat deze op termijn kunnen concurreren zonder subsidie.
  • De opschaling en uitrol van innovatieve biobased processen die passen in een circulaire economie moet worden ondersteund.

Het kabinet presenteer dit najaar het Nationaal Programma Circulaire Economie, waarin de grondstoffentransitie volgens de SER een prioriteit moet worden gemaakt, waaraan alle ministeries bijdragen. Mogelijk in te zetten beleidsinstrumenten zijn normering, beprijzing, subsidies en het stimuleren van duurzaam en biobased inkopen. Er zal een eigenstandig, concreet en afrekenbaar doel moeten worden opgesteld voor de grondstoffentransitie, om deze in de hele productie- en consumptieketen te realiseren.

Kijk voor meer informatie op de website van de SER.

Beeld: A_Lesik/Shutterstock