Lees verder
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor fijnstof als gevolg van energieproductie met houtige biomassa. Fijnstof inademen is schadelijk voor de luchtwegen, maar ook voor de hersenen.
Redactie / Bilthoven

Het RIVM spreekt die zorg uit bij het publiceren van de landelijke uitstootcijfers vandaag (9 mei). Volgens de organisatie wordt de lucht wel steeds schoner, maar de normen van de WHO worden nog niet gehaald, tenzij de uitstoot van (fijn)stof verder daalt.

Houtige biomassa wordt op grote schaal bijgestookt in kolencentrales, maar ook steeds vaker in wijkketels en houtkachels bij particulieren. Al deze vormen van energiewinning verspreiden roet en fijne stof, waarschuwt hoogleraar klimaat en luchtkwaliteit Guus Velders van het RIVM vandaag in het dagblad Trouw. Volgens Velders zweeft er een deken van fijnstof over Nederland. De grootste vervuilers zijn overigens nog steeds verkeer, industrie en landbouw.

Uitstoot daalt licht

De cijfers van het RIVM laten zien dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland vorig jaar licht is gedaald. De afname is onvoldoende om de klimaatdoelstellingen te halen. Bovendien leeft de gemiddelde Nederlander nog steeds ongeveer een jaar korter als gevolg van luchtverontreiniging. Die heeft niet alleen invloed op de luchtwegen, maar ook op de hersenen. Een recent (februari 2018) gepubliceerde studie naar de relatie tussen luchtkwaliteit en criminaliteit in 9.360 Amerikaanse steden toont aan dat luchtvervuiling onethisch gedrag in de hand werkt.