Lees verder
De Tweede Kamer wil dat het kabinet strengere eisen gaat stellen aan de uitstoot van kleinere biomassacentrales. Ook moet er voorlopig geen subsidie worden toegekend aan centrales die op houtpellets draaien.
Redactie / Den Haag

Kamerleden Mathijs Sienot (D66) en Agnes Mulder (CDA) hebben daartoe twee moties ingediend. De coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie en naar verwachting ook diverse andere partijen zullen beide twee moties steunen, meldt het AD. De Eerste Kamer stemde eerder deze maand voor een motie waarin staat dat er geen nieuwe subsidies voor de bijstook van hout in kolencentrales moeten worden verstrekt.

Strengere eisen

Kleinere biomassacentrales stoten beduidend meer stikstof en fijnstof uit dan de grote kolencentrales die naar biomassa worden omgebouwd, zoals die van RWE in Geertruidenberg en de Eemshaven. Voor centrales met een vermogen van meer dan 15 megawatt gelden dan ook veel strengere uitstooteisen dan voor de kleinere centrales. Volgens D66-kamerlid Matthijs Sienot leidt dit ertoe dat de laatste tijd opvallend veel bouwplannen worden gemaakt voor biomassacentrales van 14,9 megawatt.

Het kabinet beschouwt biomassa als een belangrijke duurzame energiebron die de komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen. Particulieren en kleine bedrijven krijgen echter al vanaf 1 januari geen subsidie meer voor de aanschaf van een pelletkachel of kleine biomassaketel. Deze kachels zijn zeer slecht voor de luchtkwaliteit, zo waarschuwen de GGD’s en het RIVM.