Lees verder
Kleine biomassacentrales veroorzaken tot 20% meer uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof dan kolencentrales.
Redactie / Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau DNV GL in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Kleine centrales hebben een lager rendement en er gelden minder strenge uitstootnormen dan voor grote energiecentrales.

Bij de grote kolencentrales leidt de ombouw tot biomassa volgens de onderzoekers tot een ongeveer gelijkblijvende uitstoot. Hier is het bovendien mogelijk om de CO2 af te vangen en te gebruiken als grondstof voor de productie van methanol. RWE-directeur Taco Douma beschreef plannen in die richting in een recent interview met De Volkskrant.

Boekhoudkundig klimaatneutraal

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, wil het Nederlands kabinet alle steenkoolcentrales voor 2030 sluiten. Ook zou de gaswinning in 2022 volledig moeten zijn stopgezet. Biomassa lijkt het enige alternatief. Het wordt door de Europese Unie boekhoudkundig als klimaatneutraal beschouwd. De CO2 die vrijkomt bij energieproductie kan namelijk worden opgenomen door nieuw aangeplante bomen. Ook wordt CO2-uitstoot van geïmporteerde biomassa toegeschreven aan het land van herkomst, niet aan het land waar deze wordt verbrand.

Kleine biomassacentrales schieten in Nederland als paddestoelen uit de grond dankzij de SDE+ subsidies waarmee het kabinet dit stimuleert. Op dit moment zijn er zeker 42 van deze centrales en er zijn er nog eens 20 gepland. Het maatschappelijk verzet daartegen groeit.