Lees verder
De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2020 ten opzichten van 1990 tussen de 24 en 27 procent gedaald, meldt het RIVM op basis van nieuwe cijfers. Ondanks eerdere negatieve berichten, wordt hiermee wordt het zogeheten Urgenda-doel van 25% waarschijnlijk toch gehaald.
Redactie / Bilthoven

In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen 9 procent lager dan in 2019. In totaal is de uitstoot nu 25,4 procent lager dan in 1990. Dit volgt uit de voorlopige cijfers die RIVM/Emissieregistratie en CBS vandaag publiceren op emissieregistratie.nl. Ook de overige luchtverontreinigende stoffen laten een daling zien. Alleen de uitstoot van ammoniak stijgt in deze voorlopige cijfers licht ten opzichte van 2019.

De afname van broeikasgassen in 2020 komt met name door minder gebruik van steenkool voor de elektriciteitsproductie. Het effect van de lockdownmaatregelen is beperkt. De uitstoot van het personenverkeer daalde, die van de industrie bleef vrijwel gelijk.

Luchtverontreiniging nam iets af in 2020. Alleen de ammoniak-emissies stegen licht, door een kleine stijging in het aantal dieren die ook meer gras aten. De luchtvaart stootte 50% minder stikstofoxide uit. De uitstoot van stikstofdioxide van het wegverkeer daalde met name doordat auto’s steeds schoner worden.

Definitieve cijfers over 2020 verschijnen pas begin 2022, omdat sommige statistieken pas later in het jaar beschikbaar komen.

Beeld: Roschetzky Photography/Shutterstock